Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

"Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ" , Βυζάντιος Σκαρλάτος

Ο ΣΥΓΧΡΩΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ


 ... αδύνατον ν` αρνηθώμεν, όσο κι αν προσπαθήσωμεν, ότι συγχρωτισθέντες επί τέσσαρας όλους αιώνας Τούρκοι μετά Γραικών και Γραικοί μετά Τούρκων, τουρκίζομεν και γραικίζομεν οι πλειότεροι και ημών και αυτών, όπερ ουδέν καθ` εαυτό έχει το επίψογον.

 Βυζάντιος Σκαρλάτος
 Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική αρχαιολογική ή ιστορική, 1869


ΓΡΑΙΚΟΣ

ΟΘΩΜΑΝΟΙ